Demo Cases

Porównanie zasobów danych

Celem jest zebranie niezbędnych danych w każdym z miast partnerskich zarówno dla potrzeb realizacji analizy SWOT, jak i dla zadań związanych z modelowaniem.

Plany działań dla regionów pilotażowych projektu.

Plan działania zintegrowany z polityką transportową, mający na celu wsparcie strategii transportu dojazdowego (commuting master plans), będzie zawierać listę odpowiednich działań dla 10 regionów pilotażowych.