Publikacja “Creating New Exchanges”

Publikacja „Creating New Exchanges” podsumowuje wyniki naszych studiów przypadku w 7 miastach/regionach partnerskich. Publikacja pokazuje, w jaki sposób opracowywano CMP i plany działania oraz w jaki sposób środki są włączane do polityk i planów. Publikacja jest skierowana do planistów urbanistycznych i transportowych, a także decydentów w BSR, którzy mogą uczyć się z naszego studium przypadku i stosować podejście SUMBA.