Analiza systemów transportowych regionów pilotażowych

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat metodologii, istotnych kwestii związanych z intermodalnością oraz krótki przegląd osiągniętych wyników, ze szczególnym uwzględnieniem podobnych wyzwań w miastach partnerskich. Poza raportowaniem wyników, dokument ten służy również jako źródło informacji i wskazówka dla zainteresowanych miast spoza konsorcjum. Dlatego też dokument został podzielony na część zawierającą podstawowe informacje na temat metodologii i celów analiz SWOT, jak również na temat intermodalności w transporcie i potrzeb odpowiednich użytkowników.

 

Dokument w języku angielskim.