Kompilacja studiów przypadku: praktyczne metody planowania transportu.

Zostanie dostarczony raport podsumowujący główne informacje na temat procesu modelowania, wyników, wniosków i zaleceń. Raport służyć będzie jako dokument zawierający wnioski i przegląd działań prowadzonych w gminach partnerskich.

Dokument będzie dostępny jako dokument elektroniczny w języku angielskim do marca 2020 r.