Kompilacja studiów przypadku: praktyczne metody planowania transportu.

Zostanie dostarczony raport podsumowujący główne informacje na temat procesu modelowania, wyników, wniosków i zaleceń. Raport służyć będzie jako dokument zawierający wnioski i przegląd działań prowadzonych w gminach partnerskich.