Plany działań dla regionów pilotażowych projektu.

Plan działania zintegrowany z polityką transportową, mający  na celu wsparcie strategii transportu dojazdowego  (commuting master plans), będzie zawierać listę odpowiednich działań dla gmin w 10 przypadkach pilotażowych. Wynik będzie indywidualny dla każdego obszaru pilotażowego: może zawierać opracowany plan działania w lokalnym języku - w tym przypadku z angielskim podsumowaniem - lub być angielskojęzycznym dokumentem opisującym, w jaki sposób wskazane działania będą uwzględnione w lokalnych politykach i planach.