Porównanie zasobów danych

Celem jest zebranie niezbędnych danych w każdym z miast partnerskich zarówno dla potrzeb realizacji analizy SWOT, jak i dla zadań związanych z modelowaniem. Działania pozwolą na  uzyskanie zestawu danych dla każdej gminy partnerskiej, wynikającego z indywidualnej sytuacji  i wyzwań dla każdego regionu pilotażowego, biorącego pod uwagę przewidywane działania pomiarowe a co za tym idzie wybrany model i metodę oceny oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na dane. Dokument podsumuje efekt prac porównując wynikające z danych wymagania z dostępnymi danymi w każdym partnerskim mieście wraz z alternatywnymi źródłami danych.