Konferencja

ROLA MODELOWANIA I DANYCH W OPRACOWYWANIU SYSTEMU TRANSPORTU MULTI I INTERMODALNEGO - STATUS QUO I PRZYSZŁE PERSPEKTYWY.

Konferencja poświęcona modelowaniu transportu i zarządzaniu danymi zorganizowana w ramach projektu INTERREG BSR "Zrównoważona mobilność w miastach i dojazdy do pracy w miastach bałtyckich" SUMBA odbyła się w dniach 4-5 grudnia 2018 r. W Tallinie w Estonii. Ponad 70 uczestników skorzystało z możliwości omówienia bieżących wydarzeń w tej dziedzinie.

Konferencja koncentrowała się na modelowaniu transportu i możliwościach związanych z danymi w celu stworzenia płynnego i wydajnego intermodalnego systemu transportu, który sprawiłby, że dojazdy stałyby się bardziej zrównoważone. Wykład inauguracyjny i uwagi końcowe poczynili dr Luis Willumsen, uznany na arenie międzynarodowej ekspert w dziedzinie modelowania transportu. Konferencja obejmowała sesje poświęcone źródłom danych, metodom gromadzenia danych i narzędziom do modelowania open source, a także sesje dotyczące budowy modeli transportu dla miast i praktyczne przykłady.

Innym tematem konferencji było włączenie roweru do wielo- i intermodalnego systemu transportowego - jak gromadzić dane i jak modelować rower. Prezentacje obejmowały tematy związane z wyzwaniami i możliwościami rozwiązania pierwszej i ostatniej mili poprzez połączenie transportu publicznego z rowerowym oraz wdrażanie innowacyjnych metod mierzenia ruchu rowerowego, metod zbierania danych i symulacji ruchu rowerowego.

Wszystkie prezentacje z konferencji są już dostępne (menu z prawej strony).

Poniżej Raport z konferencji w języku angielskim.

The Role of Modelling and Data in Developing Multi and Intermodal Transport System – Status Quo and Future Perspectives