Badanie użytkowników na przystankach transportu publicznego w hrabstwach Tallin i Harju

Category

W ramach projektu SUMBA+ przeprowadzono badanie user experience, którego celem było poznanie możliwości mapowania doświadczeń użytkowników przystanków komunikacji miejskiej w hrabstwie Harju. Głównym zadaniem było przetestowanie różnych sposobów wykorzystania informacji zwrotnej o przystankach oraz znalezienie najbardziej optymalnego sposobu mapowania stanu przystanków bez konieczności ciągłego zbierania danych. Badanie zostało przeprowadzone przez SPINUNIT od lipca do grudnia 2021 roku.

W trakcie badania opracowano i przetestowano metodę (kwestionariusz i możliwości jego rozpowszechniania) zbierania informacji zwrotnych od użytkowników na przystankach na 100 wybranych przystankach w okręgu Harju (miasto Tallin 50 przystanków, gmina Harku 25 przystanków, gmina Lääne-Harju 25 przystanków). Kwestionariusz, na którym opiera się badanie, został również rozpowszechniony za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych w celu porównania różnych metod. Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do października 2021 r.

W tym okresie na ankietę odpowiedziało 1097 osób. Respondenci byli mniej więcej równo podzieleni między dwie opcje odpowiedzi (kod QR vs. link do strony internetowej). Tylko na temat wybranych przystanków można było odpowiedzieć za pomocą kodu QR, każdy przystanek istotny dla respondenta można było opisać za pośrednictwem łącza internetowego. Otrzymano 678 odpowiedzi dotyczących 100 wybranych przystanków i 419 odpowiedzi dotyczących innych przystanków. Większość respondentów ankiety (96% w Tallinie, ponad 80% w innych gminach) korzysta z transportu publicznego codziennie lub kilka razy w tygodniu.

Duża liczba respondentów wskazuje, że zbieranie informacji zwrotnych na temat przystanków jest konieczne i mile widziane. Respondenci wykazują zainteresowanie badaniem i chęć odpowiedzi oraz oczekują, że otoczenie przystanków ulegnie poprawie dzięki informacjom zwrotnym. Zbieranie regularnych informacji zwrotnych z przystanków daje samorządom możliwość stałego monitorowania sytuacji na przystankach, w tym lepszego zrozumienia, na których przystankach należy wprowadzić zmiany.

Komfort przystanków oceniano łącznie w 8 kategoriach. Prawie połowa respondentów nie jest zadowolona z wiat przystankowych lub miejsc siedzących. Rodzaje problemów różniły się w poszczególnych gminach. Tallin najbardziej niezadowolony był z miejsc siedzących i poziomu hałasu. W Harku i Lääne-Harju wskazywano raczej na niepełne informacje na temat usług i kosze na śmieci. Generalnie jedyną kategorią, która daje największą satysfakcję, są informacje o rozkładach jazdy. Poziomy hałasu są wymieniane jako większy problem w Tallinie. Brak poczucia bezpieczeństwa wywoływany ze strony innych użytkowników dróg to także przede wszystkim cecha stolicy.

Bezpieczeństwo przystanków oceniano łącznie w 5 kategoriach. Największe niezadowolenie budzi oświetlenie i bezpieczeństwo dzieci. W Tallinie ⅓ użytkowników czuje się zagrożona na przystankach z powodu innych użytkowników przystanków, a 40% respondentów odczuwa zagrożenie z powodu innych użytkowników dróg.

Dla ciągłości zbierania opinii użytkowników na przystankach, najważniejsze jest znalezienie sposobu, aby kod QR umieszczony na stałe oraz wytrzymał lata i warunki pogodowe bez konieczności jego ciągłej wymiany. Po drugie ważne jest, aby każdy przystanek miał swój indywidualny QR kod, który gromadzi informacje o konkretnym przystanku w jednym miejscu i nie dezorientuje respondentów np. poprzez znalezienie właściwego kierunku czy nazwy.

Badanie jest dostępne w języku estońskim.