Plan działania na rzecz rozwoju regionalnego transportu publicznego i multimodalnych rozwiązań transportowych w Tartu.

Category

Strategia transportu dojazdowego dla Tartu wpisuje się w tendencje zrównoważonego rozwoju, odporności na zmiany klimatu i planowania zrównoważonej mobilności w mieście Tartu. Plan określa część transportową planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu „Tartu Energy 2030” proponując działania i ich koordynację na rzecz zwiększenia multimodalności transportu, poprawy regionalnych usług transportu publicznego oraz udziału aktywnych środków transportu. Plan wspiera również realizację rowerowego strategicznego planu działania na lata 2020-2040. CMP jest częścią planu działań na rzecz energii i klimatu miasta Tartu „Tartu Energy 2030”, który został już przyjęty przez Radę Miasta Tartu.

System transportu zmienił się drastycznie w ciągu ostatnich 10 lat w Tartu. Na ulice wyjechało około 60 000 nowych samochodów osobowych, około jedna trzecia (18 000) jest zarejestrowana w Tartu, a dwie trzecie codziennie dojeżdża do miasta. Tym samym samochody prywatne stały się głównym środkiem transportu, odpowiedzialnym za 46% wszystkich podróży w mieście. Intensywne użytkowanie samochodów ma znaczący wpływ na regulacje ruchu drogowego, bezpieczeństwo na ulicach, środowisko życia, koszty codziennych usług, zdrowie i planowanie urbanistyczne w mieście i poza nim. Strategia transportu dojazdowego rozwija wgląd w główne skutki zwiększonego użytkowania samochodów w Tartu, ocenia wpływ samochodowego transportu miejskiego i przedstawia działania mające na celu łagodzenie skutków intensywnego użytkowania samochodów prywatnych.

Kluczowym działaniem CMP jest stworzenie multimodalnych punktów mobilności w sercu Tartu i jego przedmieść oraz połączenie ich za pomocą zrównoważonych środków transportu z miasta i do miasta. Punkty mobilności poprawią dostępność usług miejskich dla użytkowników transportu publicznego, czyniąc go szybszym, płynniejszym i wygodniejszym. Punkty mobilności poprawiają integrację systemów transportu publicznego w mieście i poza nim, zapewniając lepszą informację i dostęp do biletów. Wdrożenie wspólnych biletów i wspólnego systemu informacji w czasie rzeczywistym, a także nowe usługi parkingowe wspierają pracę punktów mobilności.

Wdrożenie CMP stwarza szansę na złagodzenie skutków korzystania z prywatnych samochodów w Tartu i pomaga zwiększyć udział zrównoważonych środków transportu w transporcie miejskim. CMP wspiera wdrażanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu Tartu Energia 2030, pomagając zmniejszyć zużycie energii i wpływ na środowisko w prywatnym sektorze transportu o 15%. Wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju miast i poprawiając zrównoważenie systemu transportowego, plan mobilności wspiera realizację ogólnego planu rozwoju Tartu. Przygotowanie CMP jest wspierane przez Unię Europejską w ramach projektów SUMBA, OptiTrans i Cities.Multimodal.

 

Możesz przeczytać estońską wersję CMP tutaj.