Eksperci SUMBA+ spotykają się w Tartu

Category

Eksperci z konsorcjum SUMBA+ spotkali się w tym tygodniu w Tartu po raz pierwszy od dłuższego czasu na żywo. Choć spotkanie było wydarzeniem hybrydowym, w którym część ekspertów uczestniczyła on-line, dobrze było osobiście omówić działania projektu. Trzydniowe wydarzenie obejmowało sprawozdania liderów pakietów roboczych oraz sprawozdania organizacji partnerskich dotyczące ich wyników i badań w ramach SUMBA+. Ponieważ projekt dobiega końca za dwa miesiące, odbyło się wiele dyskusji dotyczących planowania ostatnich miesięcy i jak najefektywniejszego wykorzystania naszego czasu.

Przeznaczono dwa dni na tzw. Twinning, podczas którego partnerzy mogli uczyć się na doświadczeniach i dobrych praktykach innych miast partnerskich w różnych tematach związanych z mobilnością. Wybrano szereg tematów interesujących organizacje partnerskie. Eksperci przedstawili swoje doświadczenia i badania, aby zachęcić do dyskusji i pomóc znaleźć odpowiedzi na pytania organizacji partnerskich dotyczące mobilności.

„Twinning” skupiało się na czterech tematach:

Temat 1: Ulice dla ludzi – oddawanie przestrzeni ludziom. Jak zaangażować mieszkańców i polityków.

Obejmowało to prezentacje Raimonda Tamma, zastępcy burmistrza Tartu, który przekazał doświadczenia ze swojego miasta; Carola Baier i Sebastian Schröder-Dickreuter z Planersocietät, którzy opowiadali o uspokojeniu ruchu i „Cichych Obszarach” w Altona; oraz dr Julia Jarass, DLR Institute of Transport Research, której prezentacja „Od skrzyżowania do placu miejskiego” dotyczyła doświadczeń z rzeczywistego eksperymentu w Berlinie.

Temat 2: Sharing system – Jak je ustanowić z korzyścią dla społeczności i miasta.

Temat ten obejmował prezentacje Meeli Kuul z gminy Anija, który mówił o transgranicznym wypożyczaniu rowerów na obszarach wiejskich oraz Jaagup Ainsalu, który mówił o MAAS w Tallinie.

Temat 3: Centra mobilności – „Połączcie się”: dobre praktyki i perspektywy.

Benjamin Heldt z Instytutu Badań Transportu DLR przedstawił zintegrowane koncepcje mobilności w (nowych) obszarach mieszkalnych.

Temat 4: Trendy mobilności w planowaniu – nowe technologie i opcje mobilności: impuls dla lepszego transportu?

Kay Gade z DLR przedstawiła wyniki badań i aktualną dyskusję na temat autonomicznej jazdy z naciskiem na transport publiczny.

Oprócz wielu ekscytujących dyskusji na interesujące tematy, wycieczka rowerowa po Tartu pokazała infrastrukturę rowerową w mieście oraz usługi takie jak biblioteka rowerowa Tartu i Tartu Smart Bike Share. Uczestnicy mogli jeździć na nowych rowerach elektrycznych z Bike Share, dzięki którym jazda była przyjemna i przyjemna, pomimo chłodnej i deszczowej pogody.