Wskazówki dotyczące modelowania i zbierania danych

Celem poradnika jest zebranie i udostępnienie informacji na temat głównych nowoczesnych metod modelowania i narzędzi oceny, a także wymaganych danych i możliwych źródeł danych.

Ten dokument przedstawia współczesne koncepcje modelowania transportu i porównuje istniejące rozwiązania softwarowe dostępne w tym celu. Prezentowane są nie tylko duże aplikacje komercyjne, ale także dostępne rozwiązania open source. Ponadto dokument opisuje dane potrzebne do zbudowania modelu dla danego miasta lub regionu, pokazuje, skąd można pobrać takie dane i jak wygenerować brakujące informacje. Ponadto pokazano wybrane studia przypadku, które pomagają w wyborze odpowiedniego modelu lub klasy modelu.

Dokument w języku angielskim.