Szablon Strategii transportu dojazdowego (Commuting Master Plans)

Szablon strategii transportu dojazdowego SUMBA to przewodnik, zawierający instrukcje i przykłady dobrych praktyk. Ma on wspierać miasta w tworzeniu strategicznego podejścia do zmian w schemacie transportu dojazdowego na bardziej zrównoważony i intermodalny. Szablon będzie zawierał elementy zarządzania, finansowania, planowania i poprawy usług w praktyce. Szablon ma dostarczyć wskazówek, jak opracować odpowiednie dziłania, aby skutecznie usprawnić dojazdy do pracy, jakie dokumenty polityczne utworzyć/zmienić lub które rozdziały dodać do istniejących dokumentów i planów strategicznych oraz które struktury zarządzania usprawnić.

Poniżej wersja dokumentu w wersji angielskiej.