Story map na temat koncepcji węzłów mobilności (mobility hub) na Łotwie

Category

W ramach projektu SUMBA opracowano koncepcję węzłów mobilności oraz ich planowaną lokalizację na Łotwie.

Dzięki interaktywnemu narzędziu – ArcGIS story map każdy może łatwo poznać koncepcje węzłów mobilności, definicje, kategorie i wizualizacje.

 4 kategorie węzłów mobilności to:

  • węzły mobilności multimodalnej (węzeł ruchu międzynarodowego, np. STACJA CENTRALNA „RIGA”, port pasażerski „RIGA”, lotnisko RIX);
  • regionalny węzeł komunikacyjny (bazujący na dostępności komunikacji miejskiej – z którego korzystają osoby mieszkające w pobliżu oraz osoby, które przyjechały na stację prywatnym samochodem / rowerem);
  • miejski węzeł mobilności (na obszarach gęsto zaludnionych i / lub obszarach o znacznej intensywności usług; bliskość transportu publicznego; lokalizacja zarówno w centrach, jak i na obrzeżach miasta);
  • węzeł mikro-mobilności (wielkość 2-3 miejsc parkingowych; miejsce pozwalające dotrzeć z punktu do punktu w centrum, także w celu dotarcia do najbliższego przystanku transportu publicznego; punkt odbioru / wysiadania pasażerów).

Chociaż wszystkie przykłady są dostosowane do sytuacji na Łotwie, można je również dopasować do obszarów poza projektem SUMBA. Materiał zawiera zalecenia dotyczące poprawy zrównoważonej mobilności i intermodalności oraz aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu infrastruktury punktów mobilności.