Nowa modalność - nowe badanie w hrabstwie Harju

Category

Nowe badanie, zlecone przez Związek Gmin Hrabstwa Harju pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności sieci specjalnych typów przystanków transportu publicznego i węzłów przesiadkowych w Tallinie i okręgu Harju oraz opracowanie standardów usług”, proponuje klasyfikację i standardowe rozwiązania dla przystanków transportu publicznego / węzłów przesiadkowych odpowiednich dla sytuacji w okręgu Harju (w tym Tallina).

Przystanki transportu publicznego odgrywają centralną, ale często niedocenianą rolę w systemie transportu publicznego. Są wizytówką systemu komunikacji miejskiej - miejscem, w którym każda podróż się zaczyna, kończy, a nawet trwa. Przystanki to między innymi miejsca, które powinny zachęcać do korzystania z transportu publicznego i innych zrównoważonych środków transportu.

W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się roli przystanków jako łącznika między dwoma światami z perspektywy zarówno usług w zakresie mobilności, jak i jakości przestrzeni publicznej. Badanie koncentruje się na użytkownikach przystanków i doświadczeniach użytkowników. Dla użytkownika ważne jest całe doświadczenie - płynne, wygodne i bezpieczne przemieszczenie się od domu do celu podróży i z powrotem.

Raport z badania, które zostało przeprowadzone w okresie od sierpnia do listopada 2020 roku przez SPIN Unit i Demos Helsinki, składa się z sześciu części.

Badanie zostało sfinansowane przez SUMBA (Sustainable Urban Mobility and Commuting in the Baltic Cities).