Publikacja "Transport dojazdowy w Regionie Morza Bałtyckiego"

Publikacja "Transport dojazdowy w Regionie Morza Bałtyckiego" podsumuje wyniki naszych studiów przypadku w 7 miastach / regionach partnerskich (plus 3 regiony z partnerami stowarzyszonymi: Helsinki, Gdynia, 4 miasta satelickie Warszawy). Publikacja wykaże, w jaki sposób opracowano CMP (Commuting Master Plans – strategie transportu dojazdowego) i plany działania (actions plans) oraz w jaki sposób narzędzia te zostały włączone do polityk i planów regionów partnerskich. Publikacja jest skierowana do innych urbanistów i planistów transportu, a także do decydentów w BSR (Baltic Sea Region), którzy mogą uczyć się na podstawie naszego studium przypadku i stosować nasze podejście.

Publikacja będzie dostępna w języku angielskim do sierpnia 2020 r.