Analiza systemów transportowych regionów pilotażowych

Przeprowadzona zostanie dogłębna analiza systemu transportowego każdej uczestniczącej gminy. Poszczególne mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia zostaną wskazane wraz z podsumowaniem wspólnych wyzwań dla miast w regionie Morza Bałtyckiego.

Poszczególne analizy będą dostępne jako dokument elektroniczny do marca 2019 r.