ZAREZERWUJ DATĘ! Konferencja dotycząca modelowania transportu i zarządzania danymi odbędzie się w dniu 4-5 grudnia 2018 w Tallinie w Estonii.

Category

Projekt INTERREG BSR "SUMBA. Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich" zaprasza na konferencję poświęconą modelowaniu transportu i zarządzaniu danymi. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2018 r. w historycznym centrum Tallina.

Konferencja skoncentruje się na modelowaniu transportu i możliwościach związanych z danymi w celu stworzenia płynnego i wydajnego intermodalnego systemu transportu, który sprawi, że dojazdy będą bardziej zrównoważone. Zapraszamy planistów i firmy transportowe z różnych miast w całej UE do zaprezentowania swoich przypadków i doświadczeń związanych z konfigurowaniem modeli transportu intermodalnego i pokonywaniem wyzwań związanych z danymi. Ponadto zajmujemy się przyszłością modelowania i skutków związanych z ochroną danych, wykorzystując nowe źródła danych i nowe usługi mobilności.

Więcej informacji na temat porządku obrad i rejestracji wkrótce.