Wskazówki dotyczące modelowania transportu i zbierania danych zostały opublikowane!

Category

Wskazówki dotyczące modelowania transportu i zbierania danych!

Zmotoryzowany ruch drogowy i jego konsekwencje stanowią jeden z problemów współczesnego społeczeństwa. Jest jednym z głównych źródeł gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Generuje hałas i jest szkodliwy dla życia. Ciągle rosnąca mobilność ludności, zwiększa ruch potęgując jego dokuczliwość, w tym powodując coraz większe korki. Jest to trend globalny, który można również znaleźć w miastach partnerskich projektu SUMBA. Aby poradzić sobie z tymi problemami, administracje tych miast dążą do zwiększenia udziału alternatywnych rodzajów transportu i wspierania intermodalności - połączenia różnych rodzajów transportu w jedną stronę. Wspierając władze i decydentów w tym zadaniu, w ramach projektu SUMBA opracowywane są dokumenty i ich szablony, w tym analizy SWOT, strategie transportu dojazdowego lub schemat benchmarkingu. Ponadto opracowano wskazówki dotyczące modelowania mobilności, transportu i ruchu.

Ten dokument przedstawia współczesne koncepcje modelowania transportu i porównuje istniejące rozwiązania softwarowe dostępne w tym celu. Prezentowane są nie tylko duże aplikacje komercyjne, ale także dostępne rozwiązania open source. Ponadto dokument opisuje dane potrzebne do zbudowania modelu dla danego miasta lub regionu, pokazuje, skąd można pobrać takie dane i jak wygenerować brakujące informacje. Ponadto pokazano wybrane studia przypadku, które pomagają w wyborze odpowiedniego modelu lub klasy modelu.

Wskazówki można znaleźć tutaj