Wskazówki dotyczące modelowania i zbierania danych

Celem poradnika jest zebranie i udostępnienie informacji na temat głównych nowoczesnych metod modelowania i narzędzi oceny, a także wymaganych danych i możliwych źródeł danych.

Dokument z wytycznymi zostanie udostępniony jako dokument elektroniczny w języku angielskim i polskim do września 2019 r.