Wielomodalny model prognozowania transportu w Växjö

Category

W ramach projektu SUMBA gmina Växjö będzie aktualizować i rozwijać swój model prognozowania transportu, ważne narzędzie, które pomoże miastu i planistom transportu zaktualizować plany transportowe gminy.

Czterostopniowy model jest przygotowany przy pomocy narzedzia VISUM, a firma konsultingowa Ramboll wprowadza aktualizacje i uzupełnienia do modelu, który obejmuje ruch samochodowy, rowerowy i autobusowy w mieście Växjö. Prace obejmują również nowy oddzielny moduł rowerowy, który pomoże planistom w rozwoju i ulepszeniu miejskiej sieci rowerowej. Moduł rowerowy modeluje i prognozuje wybór trybu rowerowego i trasy, biorąc pod uwagę atrybuty sieci rowerowej, w tym bezpieczeństwo/komfort, stromość podjazdów i dostępność dojazdu z wykorzystaniem roweru.

Czterostopniowy model jest skalibrowany na podstawie wyników badania zachowań podrużujacych z 2012 r. i zaktualizowany o bieżące dane dotyczące ilości gospodarstw domowych i natężenia ruchu. Następnie zostanie wygenerowany model prognostyczny dla ruchu w 2030 r. który przyczyni się do przygotowania planów dojazdu do pracy w gminie (CMP). Indywidualne analizy mogą być następnie wykorzystane do przetestowania różnych alternatyw inwestycyjnych dla systemu transportowego w gminie, w tym zmian w ograniczeniach prędkości, aktualizacji sieci tras rowerowych i środków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach o dużej gęstości. Model ma być ukończony do lutego 2020 r.

Växjö map