W poszukiwaniu jesiennego Växjö na rowerze

Category

Na początku października przyszedł czas na trzecie spotkanie partnerów SUMBA. Tym razem grupę powitały jesienne kolory i niższe temperatury w Växjö w Szwecji.

To bardzo pracowity okres dla miasta, które przygotowuje infrastrukturę drogową przed zimą, w tym planuje budowę pasów dla autobusów i poprawę przejazdów dla rowerzystów wzdłuż Storgatan, jednej z głównych dróg prowadzących do miasta i przez nie.

 

 

Partnerzy w Växjö

W rezultacie powinna nastąpić poprawa warunków transportu autobusowego, w tym skrócenie czasu podróży i zwiększenie statusu rowerzystów, nadając im pierwszeństwo w przejazdach przed samochodami. Są to ważne działania, które pomogą miastu osiągnąć cel, jakim jest uwolnienie się od paliw kopalnych do 2030 r., zgodnie z programem ochrony środowiska, w momencie gdy transport stanowi obecnie około 90% emisji dwutlenku węgla w mieście.

Opisane wyżej działania były zaledwie kilkoma przykładami poruszonymi podczas spotkania i podsumowaniem wyników analiz SWOT przeprowadzonych przez każde miasto partnerskie. Miasta wykorzystywały różne podejścia do przeprowadzania swoich analiz, od ankiet internetowych po warsztaty z udziałem podmiotów zewnętrznych. W przypadku niektórych miast będzie to pierwszy krok do zastosowania metod partycypacyjnych w celu opracowania głównego rezultatu projektu: strategii transportu dojazdowego (Commuting Master Plan). Ponieważ partycypacja jest ważnym czynnikiem w opracowaniu konkretnego i dobrze rozwiniętego planu, przez przedstawicieli gminy Växjö zorganizowane zostały warsztaty, w ramach których informowano o metodach partycypacyjnych i dyskutowano na temat identyfikacji i pokonywania barier w integracji i partycypacji w procesach planowania.

Przedstawiciele organizacji partnerskich Baltic Environmental Forum Estonia i German Aerospace Centre przedstawili program konferencji SUMBA na temat modelowania transportu, która odbędzie się w Tallinie w dniach 4-5 grudnia. Podczas wydarzenia naukowcy i praktycy podzielą się swoją wiedzą, technikami i trendami w zakresie symulacji i modelowania ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego. Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta, więcej informacji można znaleźć tutaj.

Fika nad jeziorem Södra Bergundasjön

Dopełnieniem spotkania partnerskiego w Vaxjo była możliwość zobaczenia miasta na rowerze; uczestnicy zwiedzali miasto, w tym budowę wzdłuż Storgatan i budowę przejazdów rowerowych, które zapewniają rowerzystom pierwszeństwo przed samochodami. Trasa kontynuowana była wzdłuż drogi rowerowej powstałej z zamkniętej  linii kolejowej, która przecina miasto i łączy kilka dzielnic. Następnie pierwsza miejska autostrada rowerowa poprowadziła uczestników z przemysłowej dzielnicy miasta do osiedli i okolicznych lasów bukowych. Grupa zakończyła wycieczkę z fika (przerwa kawowa w Szwecji) w lesie obok jeziora Södra Bergundasjön. Uczestnicy mogli korzystać z różnych rodzajów rowerów podczas podróży, od standardowych rowerów, do rowerów elektrycznych, w elektrycznych rowerów cargo. Są one podobne do tych, które będzie można znaleźć w bibliotece rowerowej Växjö w marcu 2019 r. będącej częścią projektu SUMBA. Inspiracją była między innymi . Cykelbibliotek w Kopenhadze.