Synergia projektu SUMBA z innymi projektami zrównoważonej mobilnosci

Category

W okresie jesiennym Departament Rozwoju Rady Miasta Rygi aktywnie uczestniczył w warsztatach i seminariach w celu stworzenia synergii między różnymi projektami ukierunkowanymi na poprawę mobilności, takimi jak Interreg BSR cities.multimodal, projektu „Miasta & kolej”, Interreg BSR MARA.

Agencja Energetyczna w Rydze zorganizowała w Rydze w dniach 12-13 września 2019 r. Seminarium „Przegląd partnerski w Rydze: Punkty mobilności i zarządzanie mobilnością”. Wydział Rozwoju Miasta został zaproszony do przedstawienia i zorganizowania dyskusji „Działania związane z planowaniem transportu i mobilności w Rydze ”. Departament Rozwoju Miasta w projekcie SUMBA zdefiniował na nowo narzędzia wspomagające planowanie. Pomoże to zorganizować ruch osób dojeżdżających do pracy między Rygą a regionem Rygi. Zaś celem projektu city.multimodal jest opracowanie koncepcji punktu mobilności. Synergia między tym projektem a uzyskanymi danymi pomaga rozwiązać problemy środowiskowe w mieście i regionie. W dużej części Commuter Master Plan (wynik SUMBA) zapewni koncepcję rozwoju punktu mobilności w aglomeracji Rygi.

photo: © RDPADphoto:© RDPAD

Delegacja gminy Edmonton (Kanada) i sekretariatu Ameryki Północnej w ramach programu IUC odwiedziła gminę Ryga w dniach 23–26 września 2019 r. Departament Rozwoju Miasta przedstawił działania Rygi w zakresie planowania transportu i mobilności. Jednym z głównych pytań będących przedmiotem zainteresowania były kwestie związane z mobilnością i projektem SUMBA. Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Miasta opisał cele projektu SUMBA i oczekiwane wyniki.

Departament Rozwoju Miasta przedstawił „Wyzwania i możliwości mobilności obywateli w Rydze” podczas seminariów i warsztatów zorganizowanych w ramach projektu „Miasta & kolej”, przeprowadzonego w Tallinie w dniach 2-3 maja 2019 r. oraz w Rydze w dniach 3-4 października 2019 r. - w jaki sposób rozwiązania dostarczone w projekcie SUMBA można wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu problemów z dojazdami do pracy, korzystając z sieci kolejowej. Dyskusje przeprowadzone podczas prezentacji i po niej pomogły zdefiniować problemy i wyzwania związane z przygotowaniem obiektu dużej infrastruktury.

photo: ©RDPADphoto:©RDPAD

Działania SUMBA zostały przedstawione na poziomie regionalnym w zakresie współpracy między projektem Interreg BSR MARA, a region Vidzemes zorganizował 16 października w Ligatne seminarium „Nowe rozwiązania mobilności: pomysły, możliwości, wyzwania”. Mobilność na wsi i w małych miastach odgrywa kluczową rolę w systemie transportu publicznego. Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Miasta przedstawili, w jaki sposób można rozwiązać problemy z planowaniem transportu, korzystając z możliwości symulacji transportu, które zostaną zapewnione podczas projektu SUMBA. Tematem prezentacji było „Zapewnienie dostępności transportowej i planowanie węzłów pasażerskich”.