SUMBA na Civitas Forum 2019

Category

W tym roku Forum Civitas, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie zrównoważonej mobilności w Europie, które co roku gromadzi wiodące postaci w tej dziedzinie, odbyło się w Grazie w Austrii w dniach 2-4 października 2019 r. Projekt SUMBA był reprezentowany razem z dwoma innymi projektami Interreg BSR: BSR electric and cities.multimodal, które realizowane są od 2017 r. w ramach priorytetu 3 „Zrównoważony transport”, uczestnicząc i prezentując swoje pomysły i rozwiązania finansowane przez Interreg na rzecz zrównoważonej mobilności w regionie Morza Bałtyckiego.

Na wspólnym stoisku przedstawiciel SUMBA Michał Brennek przedstawił założenia benchmarkingu opracowanego w ramach SUMBA, odbyło się wiele znaczących rozmów z uczestnikami z całej Europy.

Było to aktywne wydarzenie z wieloma sesjami obejmującymi bardzo szerokie tematy, od cyfrowych narzędzi do mobilności po paliwa alternatywne. Była to świetna okazja dla projektu SUMBA, aby zaprezentować niektóre wyniki projektu na Forum!