Spotkanie inauguracyjne projektu SUMBA w Hamburgu

Category

W listopadzie 2017 r. Partnerzy projektu spotkali się w Hamburgu, aby zainicjować projekt SUMBA.

Uczestnicy zostali powitani przez władze publiczne z Rady Miejskiej w Altonie: Pana Johannesa Gerdelmanna i Panią Liane Melzer. Pan Gerdelmann przedstawił przegląd historii Hamburga-Altony i podkreślił, że dzielnica Altona stale się rozwija. W rezultacie osoby dojeżdżające do pracy narażone są na długi czas spędzony w korkach, co stanowi duży problem środowiskowy i zdrowotny. Aby rozwiązać ten problem, Altona zachęca do wielu inicjatyw, między innymi takich jak systemy car sharingu. Znalezienie i opracowanie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności dojazdowej zostało podkreślone jako istotny problem, który może być rozwiązany przez projekt SUMBA. Pani Melzer zachęciła partnerów do opracowania konkretnych i dogodnych do zastosowania rozwiązań zrównoważonej mobilności miejskiej i dojazdowej.

Następnie pan Thomas Jacob z Kancelarii Senatu i Nicoleta Vintila z Altona Bourough Office wyrazili zadowolenie z rozpoczęcia realizacji projektu. Pan Jacob wskazał, że osoby dojeżdżające do pracy, przedsiębiorcy i firmy transportowe mają te same potrzeby. W związku z tym podkreślono konieczność  współpracy w tak palącej kwestii. Pani Vintila przedstawiła cztery różne projekty transportowe i mobilnościowe w Altonie: program tras rowerowych "Velorouten Hamburg", "Magistralen" zapewniający odpowiednią ilość przystępnych cenowo mieszkań, przekształcenie obszaru kolejowego na nowe dzielnice "Mitte Altona" i "Holsten Areal", gdzie jest również zaangażowany projekt UE projekt "Cities4people" oraz przykrycie autostrady A7, którego budowa rozpocznie się pod koniec 2019 r.

Głos zabrał również Pan Rostislav Zatloukal z instytucji zarządzającej INTERREG / wspólnego sekretariatu. Omówił znaczenie i wartość Programu Region Morza Bałtyckiego INTERREG oraz podkreślił wagę partnerstwa, rozumianego nie tylko jako współpraca między partnerami projektu SUMBA ale też powiązanie z innymi projektami INTERREG.

Oprócz określenia podstawowych elementów projektu i planowania działań projektowych, partnerzy projektu SUMBA mieli okazję odwiedzić centrum kontroli Hamburg Hochbahn i odbyć podróż  e-autobusem.