Schemat benchmarkingu dla dojazdów intermodalnych

Przygotowana zostanie łatwa do wykorzystania analiza porównawcza (benchmarking) służąca ocenie systemu transportu dojazdowego, ze szczególnym uwzględnieniem intermodalności. Zawierać będzie listę praktycznych wskaźników i kryteriów, metodę oceny oraz wskazówki jak prawidłowo przeprowadzić ocenę miasta.

Schemat benchmarkingu wraz z instrukcją obsługi zostanie udostępniony w formie dokumentu elektronicznego w języku angielskim i polskim do marca 2019 roku.