Rozszerzenie sieci tramwajowej w Olsztynie

Category

Co dalej?

Wstępny plan rozwoju sieci tramwajowej przewidywał realizację drugiego etapu we wschodnich i południowo-wschodnich obszarach Olsztyna. Sukces pierwszego etapu pokazał, jak ważne jest kontynuowanie projektu.

Kolejny etap obejmuje utworzenie 6,16 km osi północ-południe we wschodniej części miasta połączonej z obecną siecią oraz rekonfigurację stacji końcowej w centrum miasta (Wysoka Brama), a także dodatkowy zakup 6 tramwajów (kolejne 6 tramwajów jest współfinansowanych w ramach innych projektów).

Olsztyn tram extension stage

Mapa istniejącej sieci tramwajowej (na żółto) i planowanej rozbudowy (na czerwono)

Rozbudowa jest niezbędna do stworzenia w pełni działającej sieci. Zapewni to znaczną poprawę w zakresie dostępności do alternatywnej i zrównoważonej mobilności w Olsztynie (172 000 mieszkańców) i jego obszarze funkcjonalnym (233 000 mieszkańców). W szczególności największą korzyść będzie miało  80 000 osób mieszkających w częściach miasta, które nie są teraz podłączone lub tylko częściowo połączone do sieci tramwajowej. Ponadto obszary już objęte istniejącą siecią skorzystają z 2 dodatkowych linii tramwajowych planowanych do obsługi w nowej części sieci tramwajowej.

Rozbudowa sieci tramwajowej będzie miała pozytywny wpływ na ogólne wykorzystanie transportu publicznego w Olsztynie i jego udział wśród wszystkich środków transportu. Na podstawie studium wykonalności i zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu Publicznego Olsztyna sieć autobusowa zostanie zreorganizowana w celu uniknięcia bezpośredniej konkurencji z usługami tramwajowymi.

Oczekuje się, że etap przedłużenia będzie kosztował 122 451 414,61 EUR (łączne inwestycje brutto, w tym roboty ziemne, tory, inne roboty, nawierzchnia drogi, tabor i zakup gruntów itp.). W związku z  nieudanym procesem przetargowym w 2018 r., wkrótce rozpocznie się druga procedura przetargowa.