Projekt SUMBA poszukuje rozwiązań dla zrównoważonej mobilności miejskiej

Category

Nowy projekt Interreg skupia się na sposobie stworzenia bardziej atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska systemu dojazdów do pracy w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt "Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich" (akronim: SUMBA), rozpoczął się w październiku 2017 r.

SUMBA dąży do opracowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie mobilności intermodalnej w planach transportowych i politykach miast lub gmin. Celem projektu jest poprawa koordynacji działań podmiotów lokalnych i regionalnych oraz różnych interesariuszy, zwiększenie ich potencjału, a także wymiana wiedzy i najlepszych praktyk między różnymi krajami.

„Naszym głównym produktem będzie szereg narzędzi, które pozwolą na stworzenie wspólnej dla różnych podmiotów metodologii, będą planem dla miast i gmin jak stworzyć strategiczne, kompleksowe dokumenty dotyczące mobilności osób dojeżdżających do pracy”  powiedziała Johanna Fink, kierownik projektu SUMBA.

Dodała także, że ​​sektor transportu nie nadąża za znalezieniem rozwiązań, które mogłyby skutecznie ograniczyć emisje i które spełniłyby cele Unii Europejskiej w tym zakresie.

"W całym regionie Morza Bałtyckiego coraz więcej osób decyduje się na życie na przedmieściach, podczas gdy nadal pracuje w miastach, co powoduje dużą liczbę osób codziennie dojeżdżających do pracy. Ruch dojazdowy nadal jest zdominowany przez prywatne samochody, co powoduje problemy, takie jak korki, zanieczyszczenie powietrza, brak miejsc parkingowych i wyższe koszty transportu publicznego."- wyjaśniła Johanna Fink.

"Dlatego potrzebujemy projektu SUMBA, aby zajął się transportem dojazdowym  i pomógł złagodzić te problemy" - dodał kierownik projektu.

Projekt rozpoczął się w październiku 2017 r. i zakończy się do września 2020 r. Projekt jest realizowany przez Miasto Hambutg – Dzielnicę Altona we współpracy z Niemiecką Agencją Kosmiczną, Baltic Environmental Forum Estonia miastem Tallin, prowincją Harju,, miastem Tartu, Baltic Environmental Forum Łotwa, miastem Ryga, miastem Vaxjo, miastem Szawle (Šiauliai), miastem Olsztyn oraz Fundacją Ziemia i Ludzie. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Regiony pilotażowe