Multimodalne dojazdy do pracy w Rydze

Category

Projekt SUMBA dotyczy różnych aspektów transportu dojazdowego, jednym z nich są przyjazne środowisku systemy transportowe na obszarach miejskich. Miasto Ryga jest jednym z miast partnerskich projektu, które pracuje nad multimodalnymi rozwiązaniami dojazdów do pracy. Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Rygi określa zasady poruszania się w centrum miasta: pieszych, rowerzystów, transportu publicznego, transportu prywatnego i transportu towarowego. W międzyczasie Ryga planuje rozbudowywać obwodnice z parkingami wokół rdzenia miasta, aby usprawnić transport samochodowy. Planowane są także trzy główne lokalizacje węzłów multimodalnych, które będą dostosowane do potrzeb odwiedzających miasto i osób dojeżdżających z okolic podmiejskich. Aby zwiększyć dostępność transportu publicznego, do systemu transportu są włączone nowe tramwaje niskopodłogowe.

W kwietniu 2018 r. odbyło się drugie spotkanie partnerów SUMBA w Rydze. Partnerzy projektu, delegaci i eksperci zostali zapoznani z tematem i analizy systemów transportowych, w szczególności w zakresie modelowania transportu, gromadzenia danych i badań dostępności. Zgodnie z jednym z celów projektu, program spotkania obejmował również część praktyczną, polegającą na łącznym wykorzystaniu transportu publicznego i roweru lub innego rodzaju transportu. Wycieczka obejmowała przejazd z jednego z przedmieść miasta do centrum z przeprawą przez Dźwinę i z wykorzystaniem takich opcji dojazdów do pracy jak pociąg + tramwaj lub pociąg + rower. Ta konkretna trasa z określonymi opcjami transportu reprezentowała tylko kilka z niezliczonych wariantów dojazdów.

Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z głównymi punktami krajowych przepisów ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży i uzyskali informacje o systemie transportu publicznego.

Po podróży, w takcie której niektórzy korzystali z pociągu i roweru, a inni z pociągu i tramwaju, aby dostać się z punktu A do punktu B, partnerzy projektu wskazali następujące kwestie i wydali kilka uwag i zaleceń:

  • Rozkłady jazdy transportu publicznego dostępne w Internecie i na przystanku linii tramwajowej nie były tożsame;
  • Uzyskanie miejskiego biletu transportu publicznego - dostępne informacje dostępne w  Internecie i na przystankach nie były wystarczająco jasne, co do rodzaju biletów, które można dostać;
  • Byłoby dobrze, gdyby rozkłady jazdy tramwajowe i kolejowe były w miarę możliwości zharmonizowane, aby pasażerowie nie musieli długo czekać na kolejne połączenie;
  • Wymagane byłoby usunięcie nadmiaru piasku z ulic w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i jakości powietrza.

Aby miasto stało się przyjazne dla wielu osób, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie na przyszłość: ulepszone platformy na dworcach kolejowych - powinny być wyższe, aby każdy pasażer z rowerem lub na wózku inwalidzkim mógł z łatwością wsiąść do pociągu, zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta i ulepszenie infrastruktury rowerowej, ponieważ obecna infrastruktura jest odpowiednia dla dość małej liczby rowerzystów.