Liczniki ruchu drogowego w Tartu

Category

W ramach projektu SUMBA w 2018 r. w 13 punktach na zewnętrznym obwodzie miasta w Tartu zainstalowano liczniki ruchu drogowego, aby dowiedzieć się, jaki jest dzienny przepływ ruchu do i z miasta.

Uzyskane dane dają możliwość oszacowania ilości codziennych dojazdów do pracy w związku z suburbanizacją. Dane z liczników ruchu drogowego są wykorzystywane do przygotowania regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb dojazdów do pracy w celu modelowania przyszłych przepływów ruchu drogowego i opracowania przyszłych scenariuszy.

Location of the traffic counters

Lokalizacja liczników ruchu drogowego

Zainstalowane w ramach projektu liczniki ruchu drogowego dały impuls do stworzenia ogólnomiejskiej sieci liczników, a w 2019 roku miasto zainstalowało dodatkowe liczniki z własnych zasobów w strategicznie ważnych punktach miasta. Kolejnym planem jest poszerzenie obszaru zliczania ruchu lekkiego w mieście. . 

Więcej informacji na temat miasta Tartu można znaleźć tutaj.