Kompendium wdrożonych rozwiązań

Podsumowując wszystkie działania, kompendium wymienia problemy związane z dojazdami do pracy, opisując także udane rozwiązania. Zawartość kompendium będzie znacząco zwiększać wiedzę wśród grup interesariuszy i będzie służyć jako wytyczne dla odpowiednich podmiotów nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego.

Kompendium zostanie udostępnione w formie dokumentu elektronicznego w języku angielskim do września 2019 r.