Badania wykazały, że opracowanie sieci tramwajowej w Tallinie jest opłacalne społecznie i ekonomicznie.

Category

Wyniki studium wykonalności lekkiego transportu kolejowego (tramwajowego) są już dostępne!

Wyniki badania ukończonego pod koniec 2019 r. pokazują, że opłacalne społecznie i ekonomicznie jest zarówno opracowanie nowych tras tramwajowych, jak i lepsze wykorzystanie już istniejącej linii kolejowej, aby poprawić połączenia między Tallinem a sąsiednimi gminami. Rozwój lekkiego ruchu kolejowego (tramwajów) i klasycznej kolei jest najlepszym rozwiązaniem w celu zmniejszenia zależności od samochodów i przyczynienia się do stworzenia bardziej przyjaznego dla człowieka środowiska miejskiego. Według badań Tallinn może w przyszłości mieć szybkie, wygodne i pojemne tramwaje na swoich ulicach.

Minister gospodarki i infrastruktury Taavi Aas powiedział, że nigdy nie przeprowadzono tak wyczerpujących badań dotyczących przyszłości i potencjału transportu lekkiego. „To bardzo dobry dokument, który może być wykorzystany przez nasze gminy, a także Ministerstwo przy planowaniu inwestycji” - powiedział Aas.

Wyniki podkreśliły, że wraz z infrastrukturą lekkiej kolei należy stworzyć atrakcyjne środowisko miejskie. Ze względu na ograniczenia przestrzeni ulicznej transport tramwajowy umożliwia bardziej efektywne korzystanie z niego, pozostawiając więcej miejsca, czystsze powietrze i mniej hałasu dla pieszych i rowerzystów.

Biorąc pod uwagę, że inwestycje w ruch tramwajowy i kolejowy wymagają czasu, analizę kosztów i korzyści opracowano na okres 30 lat. Aby zrealizować wszystkie propozycje zawarte w badaniu, do 2050 r. inwestycje powinny wynosić 1 miliard EUR.

Photo:Jolanda Lipu

Zdjęcia: Jolanda Lipu