Analiza wykonalności lekkiego transportu kolejowego w Tallinie i hrabstwie Harju

Category

Urzędy hrabstwa Harju i Departament Transportu w Tallinie wspólnie ogłosiły przetarg na analizę wykonalności oraz analizę kosztów i korzyści lekkiego transportu kolejowego w Tallinie i hrabstwie Harju w ramach projektu SUMBA. Przetarg wymaga innowacyjnego podejścia i znacznie poszerzonej analizy skutków.

Celem tego przetargu jest znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania dla transportu publicznego w okolicy. Analiza wykonalności i analizy kosztów i korzyści lekkiego transportu kolejowego w Tallinie i hrabstwie Harju obejmie szeroką analizę skutków (w tym społeczno-ekonomiczną), sugestie dotyczące różnych tras i korytarzy transportowych, sugestie dotyczące poprawy sieci transportu miejskiego, zwiększenie atrakcyjności oraz łatwość korzystania z transportu publicznego, propozycje realizacji technicznej oraz rozwiązania inwestycyjne i finansowe.

Oprócz regularnych metod analizy kosztów i korzyści transportu publicznego, analiza powinna również oszacować pośrednie skutki zmian w transporcie publicznym. Korzystając z istniejących badań i danych, przeanalizowane zostanie wpływ na środowisko i jakość powietrza, nieruchomości, zdrowie publiczne itp. Celem analizy jest uwzględnienie przyszłych wymagań systemów transportowych, zapewnienie trwałości możliwego rozwiązania również w nadchodzących dziesięcioleciach.

Analiza dałaby wytyczne i uogólnione rozwiązanie metodologiczne do planowania multimodalnej sieci transportowej, która może być również stosowana w innych miastach.